Albowiem Bóg (Jan 3,16)Albowiem Bóg tak umiłował świat /G C
Że Syna Swego Jednorodzonego dał /D G
Ażeby każdy, kto wierzy weń /G C
Nie zginął, ale żywot wieczny miał /D G

O... o... Jezus /G C D G