Zwróć swój wzrok na Jezusa1.
Zwróć swój wzrok na Jezusa /D A D
Jak wielki jest twarzy tej czar /G A
Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet /D A h G
W blasku Jego miłości bez miar /D A D

2.
Zwróć swój wzrok na Jezusa
Gdy staczasz z ciemnością swój bój
On królestwo diabła zwyciężył już
W Nim światłości i mocy jest zdrój