Psalm 1Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych /C D G C
Nie wchodzi on na drogę grzeszników /D G C
Nie siada w kręgu szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana /D G C
Nad Jego Prawem rozmyśla nocą i dniem /D G C

Bo jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą /C D G C
Które wydaje owoc w swoim czasie /D G C
A liście jego nie więdną /D G C
Pomyślnie wypada co uczyni on /D G C

Nie tak z występnymi nie tak /Am Em D
Są jak plewa którą rozmiata wiatr /Am Em G D
Toteż występni, nie ostoją się na sądzie /Am Em G D Am Em G D
Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych /Am Em G D Am EM G D C

Bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych /3x/C D G C
A droga występnych zaginie /C D Em