Wznoszę swe oczy ku górom (Ps.121)

1.
Wznoszę swe oczy ku górom /G C D
Skądże nadejdzie mi pomoc
Pomoc mi przyjdzie od Pana
Co stworzył niebo i ziemię /a7 D7
On czuwa nad twoim życiem i chroni od zła wszelkiego /G C D
Nie zdrzemnie się i nie zaśnie ten który cię strzeże
Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Teraz i po wszystkie czasy/a7 d7

Bo Pan twoim cieniem
On strzeże cię / x2 /G C D

2.
Wznoszę swe oczy ku górom
Skądże nadejdzie mi pomoc
Pomoc mi przyjdzie od Pana
Co stworzył niebo i ziemię

Bo Pan moim cieniem
On strzeże mnie / x2 /