Wy jesteście na ziemi Światłem Mym

1.
Wy jesteście na ziemi Światłem Mym /E H7 E
Wy jesteście na ziemi Światłem Mym /H7 E
/: Aby ludzie widzieli dobre czyny w was /A E cis
I chwalili Ojca, który w Niebie jest :/ 2x /H7 E

2.
My jesteśmy na ziemi Światłem Twym
My jesteśmy na ziemi Światłem Twym
/: Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
I chwalili Ojca, który w Niebie jest :/ 2x