Chwyć mnie i nieś

W cieniu Twoich rąk /G C
Ukryj, proszę mnie /D G
Gdy boję się, gdy wokół mrok /D C
Bądź światłem, bądź nadziei dniem /e D C
Wszystkim o czym śnię /G C
Głosem w sercu mym /D G
Jak ręka która trzyma mnie /D C
Nad brzegiem nocy, brzegiem dni /e D C
Bądź jak skrzydła dwa /G C
Kiedy braknie sił /D G

Chwyć mnie i nieś /G D/fis D
Niech niebo bliżej będzie /G D/fis C D
Tak bardzo chcę /G D/fis C
W ramionach Twych się skryć /a D G