To Przykazanie Ja dziś daję wamTo Przykazanie Ja dziś daję wam /C a F G
Byście się miłowali jak Ja miłuję was /C e a F G
Byście się miłowali jak Ja miłuję was /C e a d G C
/: A wtedy wszyscy poznają żeście Moi /C7 F G C e a
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie :/ 2x /F G C