Śpiewaj Zbawcy z radością

Śpiewaj Zbawcy z radością /F g F
Niech wdzięcznością brzmi pieśń /Es B C
Chrystus nasz Odkupiciel, grzech zwyciężył i śmierć! /F g F Es B F
Uwielbiony niechaj będzie królów Król! /B C a7 d C
Wysławiajmy Wszechmocnego /B C C Es F
Uwielbiajmy pieśnią naszą chwaląc Go /B C a7 d C
Alleluja, Allelu /B F C7 F B C F