Pan jest Mocą Swojego Ludu

Pan jest Mocą Swojego Ludu /d C F B C
Pieśnią moją jest Pan /d C F C
Moja tarcza i moja moc /B A d
On jest mym Bogiem, nie jestem sam / C F B C
W Nim moja siła, nie jestem sam /a d B C F