O zbudź się

1.
O zbudź się wreszcie i ze snu powstań /d g
A uwolni prawda cię /d A
Bo z Góry Syjon, Twój idzie Zbawca /d g
I rok łaski zaczął się/d A d

Ref.
O, Alleluja, o Alleluja Alleluja Panu cześć /d g d A
O, Alleluja, o Alleluja Alleluja Panu cześć /d g d A d

2.
Dziś przez żar pieca wielkich utrapień
Ja prowadzę ciebie, spójrz
Lecz dam i srebro zamiast żelaza
Zamiast miedzi złota skarb

3.
Tyś mym wybranym, Jam cię odkupił
Na swej dłoni noszę cię
Znów zbiorę wszystek lud rozproszony
Do swej ziemi wejdą wnet