Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam

1.
Miłość Bożą w sercu swym - dzisiaj mam /D G D
Tą miłością coraz bardziej kocham Cię /fis h e A
W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał /e A Fis h
Bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam /e A D

2.
Radość Bożą w sercu swym dzisiaj mam
Tą radością coraz bardziej cieszę się
W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał
Bo radość Bożą w sercu swym dzisiaj mam