Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc

1.
Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc /D e
Spoglądam w niebo pełne gwiazd /A D
I pytam, czy życie ma sens? /D e
I wołam do Ciebie, Ojcze nasz /A D

Ref.
O Boże! O Boże, Panie mój /D e
Nie pamiętaj, że czasem było źle! /G A D
Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój /D e
I że tylko Twoją drogą kroczyć chcę!/G A D

2.
Gdy w życiu tak pełnym rozczarowań
Przez grzechu kamienie potknę się
Gdy spokój utonie w fali knowań
Wtedy tchnieniem mej duszy wołam Cię!

3.
Życie ludzi przebiega krętą drogą
Hen w górze jest cel wędrówki mej
I choć czasem sił braknie moim nogom
Wiem, że dojdę tam, gdy zaufam Ci