Jak miłe są na górach

Jak miłe są na górach nogi tego /A7 D E7 A
Kto głosi wieść, dobrą wieść /fis h E7 A A7
Ogłasza pokój, miłość i zbawienie /D E7 A
Panem-Bóg, Królem-Bóg /fis h E7 A
/:Panem-Bóg, Królem-Bóg /A7 D A
Panem-Bóg, Królem-Bóg :/ 2x / A7 D E7 A