Jak dobrze być razem

Jak dobrze być razem w społeczności tu dziś /G C G
Chodź, chodź, w świetle chodź /C D7 G
By spotkać się z Panem, według Słów Jego żyć /G D C G
Chodź, chodź, w świetle chodź /C D7 G
Chodź w świetle chodź, chodź w świetle chodź /G C D G
Chodź w świetle chodź /e a
Chodź w świetle Jego chodź /D G