Hej Jezu

Hej, Jezu, Królem Tyś, życie Twe uwalnia mnie /Fis H Fis Fis H Fis
Będę sławić cały dzień, doskonałe drogi Twe /Fis H fis Fis H Fis

Hej, Jezu, Panem Tyś, chcę słuchać Twoich słów
Twe Królestwo ujrzeć chcę, wola Twa niech spełni się

Chwała Barankowi cześć, weź mnie do ziemi Swej /G C G G C G
Zwyciężymy w Imię Twoje, ogłosimy rządy Twe /G C G G C G

Hej, o hej, o Lwie Judy, jak potężny jesteś Ty
Hej, o hej, o Lwie Judy, jak wspaniały jesteś Ty
Jak wspaniały jesteś Ty
Chwała Barankowi cześć ... / (AD)
Hej, o hej, o Lwie Judy ...