Gdy schodzimy się

Gdy schodzimy się niech Święty Duch w nas działa /E cis A H7
Gdy schodzimy się, by sławić imię Twe /E cis A H7
Wiemy dobrze, że gdy serca sa otwarte /A H E gis cis
Błogosławisz boś obiecał to / 2x /fis H A A7
Błogosławisz mocą Swą / fis H E

Niewyczerpane są łaski od Pana /A E A H7
Bez końca wierna jest miłość Twa /E A H7
Ciągle świeża i nowa, świeża i nowa /A H7 gis cis
Wielka jest, Panie wierność Twa /A H7 E E7
Wielka jest wierność Twa / A H7 E