Dzisiaj zaufaj Panu

Dziś zaufaj Panu, całym sercem swym /G a
Pamiętaj o Nim, na wszystkich drogach twych /D G
Twoje własne zdanie, może zgubić cię /D a A
Zaufaj Mu, On prostować będzie ścieżki twe /D G