Dotknij Panie moich oczu

Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał /E A cis
Dotknij Panie moich warg abym przemówił uwielbieniem /E h fis E H A
Dotknij Panie mego serca i oczyść je /E A cis
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie /A cis H