Dobrze jest dziękować Panu (Ps.92)

Dobrze jest dziękować Panu /D G A D
I opiewać imię Twoje, o Najwyższy /G A D
Obwieszczać z rana łaskę Twoją /G A D
A w nocy wierność Twoją /G A D

Na lutni o dziesięciu strunach /G A D h
Na harfie przy dźwięku cytry /G A D D7
Bo rozweseliłeś mnie czynami Twoimi /G A D h
Raduję się z dzieł Twoich rąk /G A D

Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie
Bardzo głębokie myśli Twoje
Człowiek nierozumny nie zna ich
A głupi nie pojmuje tego

Dobrze jest dziękować Panu ...

Choć wyrastają bezbożni jak ziele
I kwitną wszyscy złoczyńcy
I tak zginą na zawsze, na zawsze
Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony

Dobrze jest dziękować Panu ...