Czy Bóg dobry jest

Niech każdy dzisiaj śpiewa pieśń, Bóg dobry jest /A *
A po to, by każdy wiedział o tym, że Bóg dobry jest /A *
Niech każdy w sercu swoim odpowie sam /G fis
Na pytanie, które brzmi /G
Na pytanie, które brzmi /E E7

Czy Bóg dobry jest? / 2x /A
Tak dobry jest / 2x /*