Cieszę się

Cieszę się, cieszę się /G G7
W sercu swoim codziennie cieszę się /C G
Kiedy budzę się rano /G
W mym sercu słyszę śpiew /G H C
Cieszę się, cieszę się /G D G