Chwal Króla dziś

Chwal Króla dziś za wolność, którą dał ci /G C G C D
Raz poniósł śmierć, byś życie wieczne miał /G C G D
Chwal Króla dziś, w triumfie śmierć zwyciężył /G C G C D
Wiecznie trwa, Swe rządy wiedzie dziś /D e C D G

Ciemność i strach pokrył świat /e C
Szatan czcił pewne zwycięstwo swe /e C
Lecz Jezus z grobu wstał, On żyje dziś /D/C H7 e
Grób pusty jest, to królów Król i panów Pan /D G e C D