Chcę Panie wielbić Cię

Chcę, Panie, wielbić Cię /G A D
Ze wszystkich sił /G A D
Wywyższać imię Twe, Alleluja /G A fis h G AD
Dałeś Syna nam /e(fis) A(H)
Który za nas zmarł /e(fis) A(H)