Chcę Panie być w życiu mym

Chcę, Panie, być w życiu mym /G D e
Na zawsze Twój, na zawsze Twój /C G C G
Na zawsze Twój w życiu mym /F C D

Bo tylko Tyś jedynie tak dobry /G D Ca7 D
I tylko Tyś jedynie tak wierny /G D Ca7 D
A łaska Twa od wieków na wieki trwa (Amen) /G D Ca7 DD7 G