Bóg jest Zbawieniem mym

Bóg jest Zbawieniem mym /D
W Bogu mym ufność mam / 3x /D(A)(D)
Bóg jest Zbawieniem mym /D
I nie ulęknę się i nie ulęknę się /A

Bo moją mocą i pieśnią moją jest On /GD
On moją mocą i pieśnią mą /AD
On stał się dla mnie /G
On stał się dla mnie, stał się /D
Zbawieniem moim Jahwe jest /AD

Za Izajaszem dziś pochwalny śpiewam hymn
Pochwalny śpiewam hymn, pochwalny śpiewam hymn
Za Izajaszem dziś wychwalam Boga nim
Wychwalam Pana Boga nim