Będę błogosławił Pana

Ref.:
Będę błogosławił Pana i uwielbiał Jego cuda!

1.
Chwalcie Pana z niebios,
Chwalcie Go na wysokościach!

2.
Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie,
Chwalcie Go wszystkie Jego zastępy.

3.
Chwalcie Go, słońce i księżycu,
Chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.

4.
Chwalcie Go niebo najwyższe,
I wody, które są pod niebem.

5.
Chwalcie Pana na ziemi:
Potwory morskie i wszystkie głębiny.

6.
Ogniu i gradzie, mgło i śniegu,
Gwałtowny huraganie, który pełnisz Jego rozkazy!

7.
Góry i wszystkie pagórki,
Drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry.

8.
Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło,
Płazy i ptactwo skrzydlate.

9.
Królowie ziemscy i wszelkie narody,
Władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi.

10.
Niech Imię Pana wychwalają,
Bo tylko Imię Jego jest wzniosłe.