Alleluja, oczekiwałem Pana

Alleluja, oczekiwałem Pana /G h
Alleluja, wysłuchał głosu mego /G h
Alleluja, z dołu zagłady mnie wydobył /a C D D7

Alleluja, na skale mnie postawił
Alleluja, umocnił kroki moje
Alleluja, włożył w me usta nową pieśń

Alleluja, Alleluja, Alleluja /e C D
Alleluja, Alleluja