Alleluja cześć Mu

/: Alleluja cześć Mu :/ 3x /F d g C

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię /F d g C
Przyszedł po to, by zbawić ciebie /F d g C
I właśnie On, przez moc swojej krwi /F d g C
Zbawienie dał, byś miał je i ty /F d g C
Ja cieszę się, tak wciąż cieszę się! /F d B C