Alleluja chwal JezusaRef.
/Alleluja chwal Jezusa /E cis fis7 H4-3
On jest Królem całej ziemi /E H/Es cis A H
Alleluja chwal Jezusa /E cis fis7 H4-3
On jest Królem ziemi tej /E H/Es cis A H E

1.
Niebo i ziemię stworzył Bóg /A H E
W Jego ręku morze, ląd
Wszystko, co żyje i co ma oddech /A H E H/Es cis
Żyje, aby wielbić Go /D H

2.
Jezus naszym jest wybawcą
Wszystkim rządzi w Mocy Swej
Ta Jego Moc przyniosła życie
Jezus Chrystus władzę ma