Abba, Ojcze

Abba, Ojcze. Abba Ojcze /C F d G7 C
Z głębi serca wołam /e h7 e G7
Abba, Ojcze, Abba, Ojcze /C F d G7 C
Nigdy nie przestanę kochać Cię! /e F C d C G7 C